Žiadosť o prijatie do SCVČ

Žiadosť o prijatie  je možné podať elektronicky priamo na našej stránke alebo v papierovej podobe

 

Prihlášku v papierovej podobe je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vypísať, podpísať a originál doručiť na adresu Košťany nad Turcom 171, 03841 Košťany nad Turcom najneskôr do 14.9.2021 do 12:00. V čase našej neprítomnosti môžete prihlášku vložiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do areálu. 

Papierová prihláška na stiahnutie na šk. rok 2021-22

application/pdf Žiadosť o prijatie do SCVČ ABC (181.9 kB)