Čítankovo

Rozprávkový svet J. C. Hronského s videoprojekciou bábkových rozprávok Smelý Zajko a Smelý Zajko v Afrike 

Návštevné hodiny: pondelok - piatok v čase od 9:00 do 14: 00 hod.

Cieľová skupina: deti predškolského veku MŠ a 1.stupňa ZŠ

Dĺžka podujatia: 60 minút

Poplatok: 3,50 € za dieťa, pedagogický dozor bezplatný vstup

Poznámka: len objednané skupiny

Kontakt: Košťany nad Turcom 171, 038 41, tel: 0904134119, abcmartin@abcmartin.sk