Centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času od 1. septembra 2006 ponúka deťom a mládeži voľnočasové aktivity pod vedením kvalifikovaných pedagógov.

Okrem klasických záujmových útvarov CVČ pripravuje aj jednorazové podujatia - divadelné a filmové predstavenia, výchovné koncerty

 

Od 1.septembra 2020 sa mení názov cvč na : Súkromné centrum voľného času Košťany nad Turcom 171

 

Záujmové útvary v šk.roku 2023/24:

Matematika hrou
ŠK Kometa Vrútky Hokejbal
Poznaj naše lesy 
Kalokagatia
Dopravná výchova ZŠ Benice
Ako  precvičiť myseľ
Kluby DAV  SPŠT MT, SOŠOaS MT, GDK, GVT, Internát OA LM   
Práca s umeleckým textom
Čítankovo MŠ KNT
Skupina historického šermu Staroslovania
Futbal KNT 
Futbal Likavka