Centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času ABC od 1. septembra 2006 ponúka deťom a mládeži voľnočasové aktivity pod vedením kvalifikovaných pedagógov.

Okrem klasických záujmových útvarov CVČ pripravuje aj jednorazové podujatia - divadelné a filmové predstavenia, výchovné koncerty

 

Počas karanténnych opatrení proti nákaze Koronavírom pokračuje činnosť záujmových útvarov v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR

Od 1.septembra sa mení názov cvč na : Súkromné centrum voľného času Košťany nad Turcom 171