Konštruktér 

Termín:15.-19.8.2022

Cena: 105,-€

Miestny tábor pre deti od 7 do 15 rokov v čase: 7:30-16:00 h

Tvorivý letný tábor pre technicky a manuálne zručné deti

Miesto preberania a odovzdávania detí: železničná stanica Martin

V cene tábora je zahrnuté poistenie, strava, cestovné, materiál, odmeny a profesionálny kmeňový pedagóg cvč.