Správne odpovede 2. stupeň

1. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Aké všetky reflexné prvky pre chodcov a cyklistov poznáš? Skús ich vymenovať čo najviac. 

- všetky veci, ktoré odrážajú svetlo pomocou reflexnej časti - vesta, náramok, bunda, čiapka, nohavice, pásiky na oblečení, pásiky na školskej taške, kľúčenky atď.

 

2. Kedy nemôžeme prejsť cez cestu? (Viac možností)

A) Keď sa veľmi rýchlo približuje vozidlo

B) Keď svieti na semafore zelené svetlo

C) Keď sme v neprehľadnej zákrute

D) Keď ideme cez priechod cez cestu

E) Keď je tma

F) Keď máme na sebe čierne oblečenie bez reflexných prvkov

G) Keď venčíme psíka

H) Keď svieti na semafore červené svetlo

I) Keď svieti slnko

 

3. Opíš vlastnými slovami, ako má chodec správne prejsť cez cestu. 

Chodec sa najprv pozrie doľava, potom doprava a znovu doľava a až potom môže prejsť cez cestu. Počas prechádzania neustále kontroluje, či ho prichádzajúci vodiči vidia.

 

4. Okrem cesty pre vozidlá poznáme aj cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov. Takisto existujú aj špeciálne cestičky a cesty pre korčuliarov alebo aj jazdcov na koňoch. Takéto cesty sú vždy označené modrou okrúhlou príkazovou značkou, ktorá nám prikazuje ju použiť. Rozhodni (podľa obrázka), po akom chodníku, ceste alebo cestičke pôjdu títo ľudia:

 

Po ceste pre vozidlá pôjde: motorkár, starý pán v aute, koč ťahaný koňmi

Po ceste pre cyklistov pôjde: cyklista

Po ceste pre chodcov pôjde: chodec, dievčatá na kolieskových korčuliach, dieťa na kolobežke, dieťa so zmrzlinou v ruke, chlapec čo venčí psíka, mamička s kočíkom, deti na skateboarde, pán na bežkách, dieťa tlačiace bicykel, futbalista 

*Po chodníku môžu ísť aj ľudia so športovými pomôckami (korčule, skateboard, bežky atď.) ak neohrozujú ostatných chodcov. Ak by sa pohybovali príliš rýchlo, využijú cestičku pre cyklistov.