Správne odpovede 1. stupeň

1. Prečo majú chodci nosiť reflexné prvky?

A) Ozdobujú oblečenie

B) Aby vodiči lepšie videli chodcov pri zhoršenej viditeľnosti

C)Pretože v noci pekne svietia

 

2. Kedy nemôžeme prejsť cez cestu?

A) Keď svieti zelená na semafore

B) Keď ideme cez priechod cez cestu

C) Keď vybehneme spoza auta alebo stromu

 

3. Do vety doplň chýbajúce slová: Správny chodec sa najskôr pozrie doľava, potom doprava, potom znovu doľava a až potom prejde cez cestu. 

 

4. Priraď správne odpovede: Správny chodec vie, čo znamenajú farby na semafore.

A) Zelená - 3. Choď

B) Oranžová - 1. Priprav sa

C) Červená  - 2. Stoj