Prihlášky

Pre prihlásenie dieťata musíte vyplniť a odovzdať žiadosť o prijatie najneskôr do 14.9.

Vyberte si prosím typ žiadosti z ľavého menu.