Žiadosť o prijatie do SCVČ

Pre prihlásenie dieťaťa je nutné stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a doručiť žiadosť o prijatie do SCVČ!