Žiadosť o prijatie do letného tábora

Pred prihlásením dieťaťa je potrebné prihlášku stiahnuť, vytlačiť, vyplniť naskenovať a zaslať emailom na : abcmartin@abcmartin.sk