Žiadosť o prijatie do letného tábora

tl_files/centrum/galeria/prihlasky/prihlaska lt 2018.png

Pred prihlásením dieťaťa  je potrebné prihlášku stiahnuť, vytlačiť, vyplniť  a doručiť do SCVČ ABC !