Poplatky pre školský rok 2017/2018

 

Typ záujmovej činnosti:

Členský príspevok za dieťa na činnosť

Členský príspevok po uplatnení vzdelávacieho poukazu:

1 hodina týždenne

50 € ročne

Nie je možné uplatniť

2 hodiny týždenne

100 € ročne

50 €

Jednorazové podujatia pre MŠ

2 - 5  € za podujatie

Nie je možné uplatniť

Krúžky pre  detí do 6 rokov

1 hodina týždenne

100 € Nie je možné uplatniť

Z truhlice ľudových zvykov

2 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

Cestovateľ

200 € ročne

100 €

Čítankovo

3-7 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

3 D Klub filmového diváka

3 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

Návšteva dopravného ihriska

5 € za účastníka

Nie je možné uplatniť

Prednáška z dopravnej výchovy na škole

2 € za stretnutie

Nie je možné uplatniť

Dopravná súťaž družstiev na dopr. ihrisku

10 € za družstvo

Nie je možné uplatniť

Výlety a exkurzie

podľa najazdených km

Nie je možné uplatniť

 

Členovia prihlásení po 15.9. sú povinní hradiť poplatky zvýšené o 100%

Poplatky nezahŕňajú náklady na dopravu

1 hodina výchovnej činnosti v cvč trvá 60 minút

Ročné členské príspevky

Ročné členské príspevky na záujmovú činnosť sú stanovené zriaďovateľom cvč podľa náročnosti konkrétnej záujmovej činnosti.

Je možné uhradiť  do 30.9.

  • na BÚ SCVČ ABC MARTIN: č.ú: 5107660271/0900