Poplatky pre školský rok 2017/2018

 

Typ záujmovej činnosti:

Členský príspevok za dieťa na činnosť

Členský príspevok po uplatnení vzdelávacieho poukazu:

1 hodina týždenne v priestoroch cvč

50 € ročne

Nie je možné uplatniť

2 hodiny týždenne v priestoroch cvč

100 € ročne

50 €

Písmenková polievka

1,-€ za podujatie

Nie je možné uplatniť

Záujmové útvary pre  detí do 6 rokov

v priestoroch cvč 1 hodina týždenne

 

100 € ročne

 

Nie je možné uplatniť

Z truhlice ľudových zvykov

2 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

ZÚ mimo priestorov cvč bez nákladov

na prevádzkovanie priestoru

 

   0 -30 € ročne

 

   0,-€

Jednorazové podujatie : Čítankovo

3-7 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

Jednorazové podujatie :3 D filmová projekcia

3 € za podujatie

Nie je možné uplatniť

Jednorazové podujatie: Návšteva dopravného ihriska

5 € za účastníka

Nie je možné uplatniť

Prednáška z dopravnej výchovy na škole

2 € za stretnutie

Nie je možné uplatniť

Dopravná súťaž družstiev na dopr. ihrisku

10 € za družstvo

Nie je možné uplatniť

Výlety , exkurzie, tábory

podľa reálnych nákladov na dopravu, vstupné, stravné...

Nie je možné uplatniť

 

Členovia prihlásení po 15.9. sú povinní hradiť poplatky zvýšené o 100%

Poplatky nezahŕňajú náklady na dopravu

1 hodina výchovnej činnosti v cvč trvá 60 minút

Ročné členské príspevky

Ročné členské príspevky na záujmovú činnosť sú stanovené zriaďovateľom cvč podľa náročnosti konkrétnej záujmovej činnosti.

Je možné uhradiť  do 30.9.

  • na BÚ SCVČ ABC MARTIN: č.ú: 5107660271/0900