Žiadosť o prijatie do ŠKD Košťany nad Turcom

Pre prihlásenie dieťaťa je nutné stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a doručiť žiadosť o prijatie do škd!