Junior Sparťan

Miestny tábor pre športovo zdatné deti od 7 do 15 rokov. 

Tábor nie je vhodný pre padavky!

Program: Denný tábor zameraný na reálne zlepšenie kondície, vytrvalosti a ohybnosti pod vedením kvalifikovaného trénera. Okrem klasickej športovej prípravy je naplánovaná aj návšteva lanového parku.

Potrebné: športové oblečenie a obuv na celodenný pobyt na športoviskách a v prírode.

Miesto preberania a odovzdávania detí: SCVČ Vajanského námestie č.2, Martin (Budova DO Strojár)

 

V cene tábora je zahrnuté poistenie,cestovné,  strava, vstupné , odborné služby, odmeny a profesionálny tréner.