BEZPEČNE NA CESTE, ALEBO DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

PRE ŽIAKOV  ZŠ a MŠ.

Deti patria k aktívnym účastníkom cestnej premávky. Už v rannom veku musia porozumieť zložitým situáciám a dodržiavať určité pravidlá, či už v úlohe chodcov, alebo na bicykli, v školskom autobuse alebo na zadnom sedadle automobilu.

Cieľom tematických celkov je za pomoci obrázkov, typických modelových situácií, hier zrozumiteľnou formou sprostredkovať deťom správne správanie a podnecovať deti k diskusii.

Program je určený pre žiakov ZŠ a MŠ. Zábavnou a poučnou formou upozorniť na nástrahy cestnej premávky z pohľadu chodcov a cyklistov, ktorí sú najčastejšími účastníkmi dopravných nehôd a úrazov. V programe nechýbajú ukážky dopravných značiek a praktických dopravných situácií. Postupujeme od jednoduchších situácií k zložitejším, pričom kladieme dôraz na vekovú primeranosť detí. Udržať istý stupeň pozornosti sa snažíme zabezpečiť kvalitným materiálnym vybavením a modernými didaktickými pomôckami.Deti majú  aj možnosť nacvičiť si jazdu podľa dopravných predpisov na PC simulátore a overiť si ju  v praxi na dopravnom ihrisku.

Téma 1: NA ULICI 

Téma 2: HRY NA CESTE 

Téma 3: VODIČI, VIDÍTE NÁS? 

Téma 4: CESTUJEME 

Téma 5: DOPRAVNÉ ZNAČKY 

Téma 6: VYBAVENIE BICYKLA 

Téma 7: PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY PRE CYKLISTOV 

Téma 8: DOPRAVNÉ SITUÁCIE 

Téma 9: DOPLŇOVAČKY, PEXESÁ 

Téma 10: PRESKÚŠANIE ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ -TEST 

ZÁVER: Program končí dopravnou súťažou „Superchodec, supercyklista“, ktorá preverí získané teoretické i praktické znalosti.