Centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času ABC od 1. septembra 2006 ponúka deťom a mládeži voľnočasové aktivity pod vedením kvalifikovaných pedagógov.

Okrem klasických záujmových útvarov CVČ pripravuje aj jednorazové podujatia - divadelné a filmové predstavenia, výchovné koncerty