Ponuka v školskom roku 2018-19

tl_files/centrum/Snimka film.klub 2018.PNG

 

SCVČ ABC organizuje pre deti a mládež:

 

  • pravidelnú záujmovú činnosť
  • jednorazové podujatia
  • výlety a exkurzie
  • súťaže
  • dopravnú výchovu
  • divadelné a filmové predstavenia
  • prázdninové aktivity