Z truhlice ľudových zvykov

Cieľ podujatia:
Priblížiť žiakom bežný život na slovenskej dedine v minulosti, ľudové zvyky a tradície nášho národa. Výchovou k úcte k národným tradíciám viesť cieľovú skupinu k vlastenectvu.
Obsah: Prezentácia -  zameraná na pracovné činnosti, zvyky i tradície, ktoré obsahovo nadväzujú na výročný obradový cyklus našich predkov.
Forma: Interaktívna prednáška
Cieľová skupina: Žiaci 3. - 7. ročník ZŠ
Miesto: Múzeum slovenskej dediny v Martine
Typy prednášok:
Jarné a letné zvyky našich predkov.
Zvyky našich predkov počas zimného obdobia
Cena: 3 € za podujatie
Objednávky: Dohodnite si termín: 0915 780 407
Možnosť objednať si dopravu: Dovezieme Vás 16 a 31 miestnym autobusom!