Kurz animátorov letných táborov

Obsah: základy vývinovej psychológie, základy prvej pomoci, legislatívne podmienky organizovania LT, tvorba programu LT, agenda LT, táborové hry
Rozsah: 33 hodín
Cieľová skupina: inštruktori a vedúci LT
Výstup: projekt LT
Info: abcmartin@abcmartin.sk