Ponuka podujatí

Programy k MDD

Beseda s redaktorom časopisu, moderátorom rozhlasu, moderátorom televízie

Filmové predstavenie (2D, 3D)

Komixiáda – výtvarná súťaž

Z truhlice ľudových zvykov – interaktívna prednáška v MSD Martin o tradíciách a zvykoch našich predkov

Žili inak ako my! – interaktívna prednáška v MSD Martin o pracovných činnostiach našich predkoch

NAČO NATO? – branný pretek

Bezpečne na ceste - súťaž na dopravnom ihrisku

Návšteva astronomickej pozorovateľne

Childern´s Eurostars – výchovný koncert populárnej piesne

Detský svet – zážitkové učenie formou tematických interaktívnych pohybových hier

Tematické hry – Historické: Pravek, Stredovek, Slovania, Egypt, Jánošíkov prepad ...

Geo - Polárna výprava, Cesta na mesiac, Cesta okolo sveta ...

Rodinná výchova – jeden deň naopak - spoločensko-vedné 

Slávni rodáci - Návšteva Čítankova - rozprávkového sveta Jozefa Cígera Hronského s videoprojekciou bábkových rozprávok J. C. Hronského

Slávni rodáci - Zázračný farebný svet Martina Benku – interaktívna exkurzia do sveta výtvarného umenia (nácvik výtvarných techník a návšteva múzea)

Návšteva Habakúk - rozprávkového sveta Pavla Dobšinského

Nepatríme na smetisko – Environmentálna súťaž v originálnom využití druhotných surovín

Človek stroj – o možnostiach ľudského organizmu

Exkurzie a školské výlety - podľa ponuky