Výchovno-vzdelávací program prežiakov staršieho školského veku zameraný na rozvoj  mediálnej  a digitálno -informačnej a finančnej gramotnosti uplatňovaním špecifických metód zážitkového učenia. 

 

Pokyny k súťaži

 

Súťaž bude prebiehať od 11. októbra 2017   do  31. mája 2018

na internetovej stránke http://etk.abcmartin.sk/ 

Súťažné úlohy budú zverejňované vždy v stredu v čase od 14:00-16:00 hod.

a zodpovedané musia byť tiež v tomto čase. 

 

 

AKO SA  PRVÝ RAZ PRIHLÁSIŤ ?

Registrácia  a zasielanie odpovedí do súťaže:

prostredníctvom svojho prihlasovacieho konta na  http://etk.abcmartin.sk/  

Prihlasovacie meno: priezviskomeno   (napr.haluškovásilvia)

Heslo: priezviskomeno  (napr.haluškovásilvia) - po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť sami.

Výsledky budú zverejňované po každom kole  na www.abcmartin.sk v sekcii súťaž digimaker.

V prípade problému volajte: 0904134119, 0911848644

Tešíme sa na Vaše odpovede.

Úspešní riešitelia:

4.kolo: Tibor Koškár

5.kolo: Tibor Koškár