Detský svet

Miesto: Čítankovo – Košťany nad Turcom
Forma: Interaktívna hra
Cieľ programu: Rozvíjanie pohybových, poznávacích, kooperačných, tvorivých a empatických schopnosti u deti.
Obsah: Pohybové hry predeti so  zameraním na rozvíjanie motoriky a poznávania formou interaktívnych pohybových aktivít.
Cieľová skupina: MŠ a ZŠ I. stupňa
Platba: 2 € za podujatie